Visjon


Vi skal sette spor etter oss!


Fredriksborg har sin kjernevirksomhet innenfor forvaltning og utvikling av næringseiendom. Fredriksborg skal gjennom dette skape generasjonsverdier for eierne. Med det mener vi at vi skal gi fra oss mer enn vi fikk. Vår kunnskap, kapital og engasjement skal investeres langsiktig, ikke med tanke på kortsiktig gevinst.

Vi har tre forretningsprinsipper:

Mot: Vi skal være modige. Det betyr at vi tør å ansette og samarbeide med mennesker som er flinkere enn oss selv. Det får også den følge at vi tør å engasjere oss i prosjekter som ikke nødvendigvis gir økonomisk avkastning fra dag én og å handle raskt når det kreves. Mot betyr også at vi tør å si det vi mener – og ikke minst stå for og gjøre det vi sa.

Fremsynthet:
For oss er ikke den kortsiktige avkastningen det viktigste. Det er den langsiktige verdiskapningen som er vesentlig. Vi må derfor se lenger enn de andre. Vi skal søke kunnskap og innsikt om fremtiden, og gjennom dette vite og forstå mer enn våre konkurrenter om trendene og utviklingstrekkene innenfor vår bransje. Kun gjennom å tenkte slik kan vi handle langsiktig.

Perspektiv
: Vi skal se vår virksomhet i et bredt samfunnsmessig perspektiv. Vi skal sette spor etter oss ved å sørge for at vår virksomhet påvirker våre omgivelser og samfunnet rundt oss positivt. Dette skal vi oppnå gjennom å gjøre veivalg og legge strategier innen eiendomsutvikling som vi mener er riktige for samfunnsutviklingen.