Våre eierskap

Værste

Fredriksborg har en eierandel på 23,7% i byutviklingsselskapet Værste AS. Værste eier og utvikler det gamle FMV området i Fredrikstad, et område på ca 650 mål eller så stort som eksisterende Fredrikstad sentrum. Værstes visjon er å skape:

  • Et regionalt tyngdepukt for forskning og høyere utdanning
  • Et kraftsentrum for innovasjon og nyskaping
  • En arena for større kulturarrangementer og et samlingspunkt for kulturaktører i fylket
  • Et attraktivt boområde i sentrum av Fredrikstad

Per i dag er ca 75 000 m2 næringsarelaer ferdig utviklet eller under utvikling. For området under ett er det potensiale for ytterligere 350 000 m2 næringsarealer og boliger. Pr i dag arbeides det med nye nærings- og boligprosjekter til en samlet verdi av omtrent 500 mill kr. I perioden 1998 - 2009 er det investert en milliard kroner, hvorav 200 mill kr er egenkapital fra eierne. De øvrige eierne i Værste er Fredrikstad Energi AS (29,6%), Brynildsen gjennom Jofaz AS og Anja Invest AS (23,7%) og Johannson Handel 23,1%.

pil Les mer om Værste her

Scala Retail Property AS

Scala Retail Property AS eies av Fredriksborg (51 %) og Norges Gruppen (49 %). Scala Retail Property ble etablert i 2012 og investerer i mellomstore kjøpesentre fra 10 000 m² og oppover. Aktuelle sentre må ha et utviklingspotensial med muligheter for ombygging, påbygging eller restrukturering. Scala Retail Property eier Maxi Sandnes, Tista Senter, Gullgruven Senter, Laksevåg Senter, Bø Senteret, Grorud Senter, Tangen Senter, Fagernes Kjøpsenter, Rykkinn Senter og Skedsmo Senter. 

pil

Les mer om Scala Retail Property her

Restaurantgruppen AS

Fredriksborg kjøpte i 2006 Restaurantgruppen AS. Selskapet eier i dag gastropuben Havnelageret. pil Les mer om Restaurantgruppen her