Værste

En ny storhetstid for gammelt område

Byutviklingsselskapet Værste AS ble etablert i 1998 og hadde som formål å gi nytt liv til byens gamle verftsområde. I forrige storhetstid var ca 2.500 mennesker i arbeid på Værste, i dag er allerede 2.300 på plass i daglig virke. I løpet av få år har det blitt gjort enorme investeringer med tanke på å utvikle området til beste for Fredrikstad og byens innbyggere. Værste AS eier, forvalter og utvikler tomteområdet på 650 mål (dobbelt så stort som Fredrikstad sentrum) og en ferdig utviklet eiendomsmasse på ca 35.000 m2.
Pr i dag arbeides det med nye nærings- og boligprosjekter til en samlet verdi av omtrent 500 mill kr. I perioden 1998 - 2009 er det investert en milliard kroner, hvorav 200 mill kr er egenkapital fra eierne.

Mye større enn Aker Brygge

For å gi et bilde av områdets størrelse: Den delen som eies av Værste AS er 10 ganger så stor som Aker Brygge og 3 ganger så stor som Fredrikstad sentrum.
Hele Værste omfatter et areal på rundt 800 mål. Av dette eier Værste AS 650 mål.
Utbyggingspotensialet er på mer enn 400.000 m2. Nye lokaler skal inkludere næring, kultur, undervisning, forskning, service, handels- og boligformål.

Ambisiøse framtidsplaner

Det enorme området kan romme opptil 2.500 nye arbeidsplasser og 3.000 fastboende, og er dermed en ny bydel som vil prege Fredrikstad i generasjoner. Når den nye brua åpner høsten 2010 vil dette også utløse en rekke nye aktiviteter. Men Værste er ikke bare et eiendomsutviklingsprosjekt, det er like mye et byutviklingsprosjekt. Dette innebærer langsiktig og helhetlig planlegging. Eiernes visjoner for Værste-området er at det skal bli:

  • Et regionalt tyngdepukt for forskning og høyere utdanning
  • Et kraftsentrum for innovasjon og nyskaping
  • En arena for større kulturarrangementer og et samlingspunkt for kulturaktører i fylket
  • Et attraktivt boområde i sentrum av Fredrikstad

Eierskap

Værste AS eies av Fredrikstad Energiverk AS, Fredriksborg AS, Jofaz AS, Anja AS og Cowi AS.