Nye bygg


S5
Type lokale: Kontor og servering
Beliggenhet: Bryggepromenaden
Ferdigstillelse: 2017-2018
Arealer fra: 300m2 til 2000m2