Vi liker å tenke stort

Fredriksborg AS har sin kjernevirksomhet innenfor forvaltning og utvikling av næringseiendom i Østfold.

Vi ble etablert i 1990, men har røtter tilbake til 1946. Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad og vi er 15 ansatte. Vi har en solid finansiell posisjon og omsatte i 2015 for omlag 354 millioner. Vår visjon er "Vi skal sette spor etter oss". I det legger vi at vi skal sette positive spor etter oss i alt vi gjør, enten det er kontakt mot kunder, samarbeidspoartnere, miljøarbeid eller i arbeidet med å sette opp et nytt bygg.

Gjennom Fredriksborg Eiendom eier vi og forvalter om lag 90 000 m2 næringseiendom i Østfold. I tillegg har vi interesser i ytterligere ca 85 000 m² næringsarealer gjennom våre ulike deleierskap både innenfor forvaltning og utvikling. På utviklingssiden er vårt desidert største prosjekt utviklingen av det gamle FMV-området i Fredrikstad. Her skal 650 mål, et område 10 ganger størrelsen av Aker Brygge, med tiden skape rom en helt ny bydel fylt med innovasjon, utdanning, kultur og boliger. Fredriksborg er også involvert innen for kjøpesentre gjennom vårt eierskap i Scala Retail Property. Dette selskapet driver utvikling og forvaltning av kjøpesentre og eier 10 sentre i Norge.

Les mer om våre eierskap