Fra tomater til næringseiendom

Historien vår begynner på slutten av 1940-tallet, da Olav Fredriksen starter grønnsaksbutikken Vegetar.

vegetar
I 1965 tar hans 19 år gamle sønn Petter over driften av selskapet, og med årene utvikler han det til å bli en av de største grønnsaksgrossistene i Østfold. Parallelt med driften av Vegetar begynner Petter å investere i eiendom, og i 1969 etableres Multi AS. Eiendomsporteføljen vokser jevnt og trutt, men hovedvirksomheten er fortsatt frukt og grønnsaker frem til Vegetar selges til Bama i 1994.

multi
Med unntak av oppkjøpet av Loyds Industri AS i 1995 dreier nå kjernevirksomheten mer og mer mot forvaltning og utvikling av eiendom. I 1991 blir Fredriksborg stiftet og syv år senere er dette selskapet i samarbeid med andre lokale aktører med på å kjøpe ”hjem” gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted fra Kværner. FMV området er på 650 mål og er i dag den mest spennende og framgangsrike bydelen i Fredrikstad. Loyds blir solgt i 2004, og Multi fortsetter å vokse gjennom oppkjøp og eiendomsutvikling. I 2009 bytter Multi navn til Fredriksborg Eiendom og selskapets geografiske fokusområde utvides fra Nedre Glomma regionen til også å inkludere de øvrige ”store” byene i Østfold.
fbeiendom