Stabburveien 1


Fakta om eiendommen
Adresse: Stabburveien 1,
1617 Fredrikstad
 
Type lokale: Handel, industri og lagerlokaler
Bruttoareal bygg: 7899m2
Herav
- Handelslokaler:5230m2
- Industr/lager/handel:2659m2
 
Parkering/biloppstillingsplasser:Egne utendørs plasser
 
Beskrivelse
Stabburveien 1 ligger strategisk plassert inntil Riksvei 109 som er hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Eiendommen har meget god eksponering mot riksveien og ligger rett på innsiden av hovedavkjøringen til Råbekken, ca. 3 km fra Fredrikstad sentrum. Råbekken har med årene utviklet seg til ett bilcluster, hvor stort sett alle de store bilforhandlere har etablert seg, i tillegg til flere andre bilrelaterte næringer. Stabburveiens meget sentrale plassering i området, samt gode eksponering, gjør derfor lokalene perfekt egnet for bilrelatert handel.  Byggets første etasje inneholder i dag ulike bilforhandlere, mens andre etasje inneholder et større karroseriverksted. Det er også etablert en egen bensinstasjon på eiendommen. Stabburveien 1 er også godt plassert i forhold til kollektivtrafikk, med kort vei til eget busstopp i både sør og nordgående retning. Riksvei 109 er en av Østfolds mest trafikkerte veier med ca. 20 000 passeringer i døgnet (ÅDT).
 
Største leietakere
  • Skade og Lakk AS
  • Bilbutikk 1
 
Kontaktinformasjon
Fredriksborg Eiendom AS
Telefon: 69 35 41 80
E-mail: post@fredriksborg.no