Wilberg Atrium er åpnet

Wilberg Atrium er åpnet
Wilberg Atrium er åpnet

I starten av mai flyttet de første leietakerne inn på Wilberg Atrium.

Wilberg Atrium er bygget med høye miljøambisjoner, der blant annet lavt energibruk, lave driftsutgifter og livsløpskostnader er viktige elementer. Bygget er det første i Østfold som er bygd i henhold til den internasjonale miljøstandarden BREEAM og ser ut til å få karakteren Very Good. Den høye miljøstandarden på bygget har også utløst en støtte fra ENOVA på cirka 450.000 kroner.

Kontorbygget ligger også helt i front når det gjelder de tekniske løsningene. Det er bygget med såkalte installasjonsgulv, der de tekniske installasjonene er lagt i gulvet fremfor himlingen. Det skal for eksempel gjøre ventilasjonen mer effektiv, og bygget vil være mer fleksibelt for senere innvendige endringer.

I første etasje har Fredrikstad Dyrehospital flyttet inn i topp moderne lokaler. Dette er så langt Fredriksborg Eiendom vet det største dyrehospitalet i Norge, og det er lagt ned store ressurser for å tilfredsstille de stadig stigende kravene kundene har til dyrenes velferd.

Inn i bygget har også Bravida flyttet. Bravida, som også har vært en av leverandørene på bygget, har flyttet over fra nabobygget.

Nordea, sammen med sin eiendomsmeglervirksomhet Privatmegleren, tok i fjor en strategisk beslutning om å flytte ut av sentrum. Storbanken endte da med å velge Wilberg Atrium som sitt nye tilholdssted.

Ferdighusleverandøren Hedalm Anebyhus har også sikret seg et kontorer i det som er et av byens mest moderne kontorbygg.

Revisjonsfirmaet BDO er foreløpig siste leietaker i bygget, sammen med Hedalm Anebyhus. De vil flyttet inn i august.

Fremdeles er det to lokaler på henholdsvis 230 m² og 350 m² som står ledige. Dette er trolig de beste lokalene i hele bygget. Lokalene ligger i tredje etasje og har direkte tilgang til felles takterrasse.