Storgata 5 skal bli bryggas nye praktbygg

ÅPNER SEG: Fasaden til nye Storgata 5 sett fra Blomstertorget.
ÅPNER SEG: Fasaden til nye Storgata 5 sett fra Blomstertorget.

Fredriksborg Eiendom ønsker å fullføre fornyelsen av bryggepromenaden.

Dagens Pizzanini-bygg har sett sine beste dager, og vil snart erstattes av et flott og moderne bygg på bryggepromenaden.

Sjekk ut prosjektet i detalj her!

Det er arkitektfirmaet Griff som har tegnet bygget. Fasaden er tenkt å være i teglsten og svart stål, og inspirasjonen er hentet fra lokalene til tidligere Fredrikstad Motorfabrikk som ligger rett på den andre siden av elva.

- Vi ønsker å oppføre et moderne bygg som samtidig spiller på lag med det historiske teglstensbygget til Fredrikstad Motorfabrikk, sier daglig leder Morten Fredriksen i Fredriksborg Eiendom.

Det formelle reguleringsarbeidet er ennå ikke godkjent, men hvis ting går som det skal, kan byggingen komme i gang høsten 2015 eller på nyåret 2016.

- Når dette bygget er ferdig vil bryggapromanden fremstå langt mer attriktiv for både besøkende og næringsdrivende enn den gjorde for bare få år siden, sier Fredriksen.griff_fredrikstad_atrium_www.mir.no
LUFTIG: Et atrium vil sørge for godt lys inne i bygget.

Oppstart vil også avhenge av hvor raskt Fredriksborg lykkes med å fylle opp bygget med nye leietakere. Byggeperioden vil vare i fra ett til halvannet år.

Bygget blir på 5.500 kvadratmeter, inkludert en parkeringskjeller som vil bli koblet på parkeringskjelleren under Litteraturhuset. Over bakkeplan vil det bli fem etasjer hvor første etasje hovedsakelig er tiltenkt servering, mens de fire øvrige etasjene vil bli kontorer. Den øverste etasjen vil bli noe tilbaketrukket.

Selv om dagens lokaler for Pizzanini etter hvert skal rives, skal ikke den populære familierestauranten legges ned. Pizzanini vil flytte inn i nye, oppussede lokaler i Storgata 13 i mai neste år. Dette er lokalene som La Riviera holder til idag.