Fredriksborg støtter Østfold Røde Kors

Fredriksborg støtter Østfold Røde Kors
Fredriksborg støtter Østfold Røde Kors

Ansvarlighet overfor miljø og samfunn er en del av verdigrunnlaget til Fredriksborg. Vi tilstreber oss å ta samfunnsansvar, og som eiendomsaktør i Østfold ønsker vi spesielt å støtte prosjekter i lokalmiljøet. Derfor støtter vi Østfold Røde Kors sitt prosjekt; Ferie for alle.

Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk. Det er ulike årsaker til det, men konsekvensen er ofte at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene de har behov for. Dette gjør Røde Kors noe med. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier. Tilbudet skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Fredriksborg er stolt av å støtte et slikt godt prosjekt.