Fredriksborg henter utviklingssjef

Vidar Solberg er ansatt som utviklingssjef i Fredriksborg Eiendom.

Solberg er i høst blitt ansatt som utviklingssjef i Fredriksborg Eiendom.

Han vil blant annet få ansvaret for å lede våre større utviklingsprosjekter slik som utbyggingen av nye Storgata 5 på bryggepromenaden.

Solberg studerte på NTNU og er utdannet sivilingeniør innen bygg- og muljøteknikk. Før han begynte i Fredriksborg Eiendom jobbet han fem år som prosjektleder i Betongbygg med prosjekter innen boligkomplekser, industri og næring. Han hadde også ansvaret for HMS i Betongbygg.

Solberg har i tillegg jobbet fem år som brannkonsulent i NEAS Brannconsult (nå Sweco) og som prosjektingeniør i Peab.