Fredriksborg Eiendom kjøper kvartalet Nygaardsgata 28-30

Fredriksborg Eiendom kjøper kvartalet Nygaardsgata 28-30
Fredriksborg Eiendom kjøper kvartalet Nygaardsgata 28-30

Fredriksborg Eiendom kjøper eiendommen Nygaardsgata 28-30 i Fredrikstad sentrum. Selger er Fredrikstad og Omegn Boligbyggerlag (FOBBL). Kjøpet er et ledd i Fredriksborg Eiendoms strategi om å vokse gjennom oppkjøp av attraktiv eiendom i Østfold. For FOBBL er det hyggelig at det er en lokal aktør som kjøper kvartalet, sier styreleder i FOBBL Gunnar Umbach Hansen.

Transaksjonen er organisert som et selskapssalg der Fredriksborg Eiendom kjøper 100% av aksjene i Kvartalet Nygaardsgata 28-30 AS. Selskapet består av to bygninger; hovedkontoret til FOBBL i nr 28, samt diverse butikklokaler og leiligheter i nr 30. I forbindelse med transaksjonen har FOBBL inngått en langsiktig leieavtale med Fredriksborg Eiendom. Også de andre leietakerne i byggene blir værende.

Nygaardsgata 28-30 har også et prosjektert nybygg på tomten mot St.Croix gate. Fredriksborg Eiendom har til hensikt å realisere dette prosjektet, men vil vurdere evt. byggestart opp imot generell markedsutvikling, etterspørsel etter lokaler samt eventuelle andre konkurrerende nybygg-prosjekter i Fredrikstad.

Gjennom oppkjøpet av Nygaardsgata 28-30 AS sikrer Fredriksborg Eiendom seg videre vekst, samt styrker sin posisjon som gårdeier i Fredrikstad sentrum ytterligere.

Vi er godt fornøyd med å ha sikret oss kontroll over et attraktivt kvartal i Fredrikstad sentrum, sier styreleder i Fredriksborg Eiendom Frode Kværneng.