Fredriksborg Eiendom er med og stifter Norwegian Green Building Council

Fredriksborg Eiendom er med og stifter Norwegian Green Building Council
Fredriksborg Eiendom er med og stifter Norwegian Green Building Council

Fredriksborg Eiendom har sammen med et sekstitalls av landets ledende aktører i bygg og eiendomsbransjen vært med og etablere Norwegian Green Building Council (NGBC). NBGC skal jobbe for at norske bygg skal få høy miljøstandard. Medlemskapet i NGBC er et ledd i Fredriksborg Eiendoms strategi om å være en miljøbevisst eiendomsaktør.

Norwegian Green Building Council er en landsdekkende forening for store og små virksomheter og prosjekter fra alle deler av bygg- og eiendomssektoren. Virksomheten skal nyttegjøre seg medlemmenes engasjement og kompetanse.

Ved å tilpasse klassifiseringsverktøyet BREEAM til norske forhold, skal bransjen bygge kunnskap, og jobbe for at miljøvennlige bygg blir etterspurt og verdsatt i større grad enn i dag. BREEAM, utviklet av Building Research Establishment i Storbritannia, dokumenterer egenskaper som helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning.

NGBCs ambisjon er og utvikles til en landsdekkende organisasjon, med medlemmer fra så vel små som store virksomheter. Følgende mål er satt for NGBC:

  1. Utvikle og tilby BREEAM til å bli et brukervennlig system som svarer på miljøutfordringene
  2. Etablere en arena for å bygge kunnskap om klassifisering, som er forankret i bransjens og myndighetenes initiativ og føringer.
  3. Bidra til at miljøsertifiserte bygg får en verdiøkning og gir økt lønnsomhet.

Last ned pressemelding fra NGBC her: Pressemelding NGBC

I forbindelse med stiftelsen av NGBC er Fredriksborg også blitt medlem av Grønn Byggallianse; norges største nettverk for miljøbevisste eiendomsaktører. Se www.byggalliansen.no for mer info.