Fredriksborg Eiendom bygger litteraturhus i Fredrikstad

Fredriksborg Eiendom bygger litteraturhus i Fredrikstad
Fredriksborg Eiendom bygger litteraturhus i Fredrikstad

Storgata 11 er en av Fredrikstad sentrums mest sentrale tomter, og i etterkant av den tragiske brannen i 2008 har vi brukt mye tid på hva vi skal fylle tomrommet som oppsto med. Ønsket vårt har vært å bygge noe annerledes og spennende både arkitektonisk og innholdsmessig, noe som kan tilføre Fredrikstad og Østfold noe nytt. Løsningen vi falt ned på var å forsøke å realisere et Litteraturhus i Fredrikstad. Vi har brukt lang tid på å utvikle prosjektet og er stolte av resultatet. Når huset åpner i desember 2012 vil det inneholde restaurant, bokhandel, bokkafe, bokbar, møterom, storsal, takterasse og barneaktiviteter for å nevne noe.

Fredriksborgs mål med Litteraturhuset har vært å skape et moderne og fremtidsrettet kulturtilbud i sentrum av Fredrikstad, som bidrar til å øke attraktiviteten til sentrum og har tiltrekningskraft utover byens grenser. Ønsket om modernitet gjenspeiler seg i byggets arkitektur som har en kubistisk form med materialer i glass og treverk. Byggets mange trapper er laget med en tanke om å skape en god kommunikasjon og menneskeflyt i huset, der det til enhver tid skal være naturlig å bevege seg en etasje opp. Gjennom et makeskifte med kommunen har vi åpnet en ny passasje og siktlinje mot elva, samt skapt et bygg som har luft på alle sider. Bygget er tegnet av Griff Arkitektur.

Litteraturhuset i Oslo er kjent for de fleste og har vært en stor suksess siden åpning. Dette har også bidratt til å gjøre etableringen av litteraturhus til en av de sterkeste trendene innenfor kultur i Norge. Flere norske byer går med planer om etablering av et Litteraturhus, men ingen har enda tatt steget fullt ut. På så måte kan Fredrikstad bli en av de første byene etter Oslo som får sitt eget litteraturhus.

Vår tanke er å skape et Litteraturhus etter modell av Oslo, men ikke en kopi av Oslo. Vi ønsker et hus med bredt kulturfokus, tilpasset Fredrikstad og byens innbyggere. Litteraturhuset i Fredrikstad skal fylles med litteratur i ordets smaleste og bredeste forstand, ingen glemt, ingen gjemt. Det skal ha høy dør og lav terskel, for å utvide folks generelle oppfatninger om litteratur, gjennom et allsidig tilbud og god formidling. Vi skaper en møteplass for alle med interesse for litteratur, debatt, kunst og kultur: lesere, forfattere, studenter, medier, skoleelever og barn. Med en innvendig helårs møteplass ved elva, uavhengig av sesong og vær, får vi det friske bylivet vi ønsker oss.

Last ned bilder av bygget her: