Byggingen av Litteraturhuset er i gang

FRA BRYGGEPROMENADEN: Slik vil fasaden se ut i fra Bryggepromenaden. GRIFF ARKITEKTUR
FRA BRYGGEPROMENADEN: Slik vil fasaden se ut i fra Bryggepromenaden. GRIFF ARKITEKTUR

Arbeidet med å reise Fredrikstads nye kulturelle storstue har startet.

I august begynte Fredriksborg Eiendom å grave ut masser til parkeringskjelleren som vil komme under Blomstertorget og branntomten etter Storgata 11. Parkeringskjelleren er første trinn i byggeprosessen som skal munne ut i et nytt samlingspunkt for kultur i Fredrikstad.

Neste trinn er selve Litteraturhuset. Reguleringsplanen for bygget er inne til behandling i kommunen og skal godkjennes rett etter nyttår.

Dersom reguleringsplanen godkjennes, vil byggingen av Litteraturhuset gå i gang, og målet er at huset skal være klart til åpning i desember 2012.

I forbindelse med byggearbeidene er deler av Blomstertorget gravd opp, men Fredriksborg er i samarbeid med Fredrikstad kommune i gang med å planlegge et nytt Blomstertorg. Der er planen at parkeringsplassene vil bli fjernet, slik at det Blomstertorget vil fremstå som en ny og flott grønn lunge i Fredrikstad sentrum.

Ny ledelse

Samtidig som byggingen pågår for fullt, er Fredriksborg også i ferd med å etablere Stiftelsen Litteraturhuset i Fredrikstad, som vil stå for driften av Litteraturhuset.

Søknadsfristen for jobben som daglig lider i denne stftelsen gikk nylig ut, og en person vil snart bli ansatt i den stillingen. Fredriksborg er også i sluttfasen med å få etablert et styre til stiftelsen.

I tillegg til Litteraturhuset vil bygget romme restauranten Skipperstuen, Libris bokhandel med tilhørende bokcafe samt kontorlokaler.

Kostnadsrammen på prosjektet er cirka 70 millioner kroner. Byggeleder og prosjektleder for Litteraturhuset er Brick.