Siste nytt

Fredriksborg Eiendom bygger litteraturhus i Fredrikstad

Storgata 11 er en av Fredrikstad sentrums mest sentrale tomter, og i etterkant av den tragiske brannen i 2008 har vi brukt mye tid på hva vi skal fylle tomrommet som oppsto med. Ønsket vårt har vært å bygge noe annerledes og spennende både arkitektonisk og innholdsmessig, noe som kan tilføre Fredrikstad og Østfold noe nytt. Løsningen vi falt ned på var å forsøke å realisere et Litteraturhus i Fredrikstad. Vi har brukt lang tid på å utvikle prosjektet og er stolte av resultatet. Når huset åpner i desember 2012 vil det inneholde restaurant, bokhandel, bokkafe, bokbar, møterom, storsal, takterasse og barneaktiviteter for å nevne noe.


Wurth flytter inn i nye lokaler

Wurth Norge AS flytter inn i Fredriksborg Eiendoms moderne nybygg på Stabburveien 1A. Horwath revisjon holder fra før til i byggets annen etasje, mens Wurth nå flytter inn i første etasje. Med Wurth på plass er Stabburveien 1A fullt utleid.


Fredriksborg Eiendom er med og stifter Norwegian Green Building Council

Fredriksborg Eiendom har sammen med et sekstitalls av landets ledende aktører i bygg og eiendomsbransjen vært med og etablere Norwegian Green Building Council (NGBC). NBGC skal jobbe for at norske bygg skal få høy miljøstandard. Medlemskapet i NGBC er et ledd i Fredriksborg Eiendoms strategi om å være en miljøbevisst eiendomsaktør.


Fredriksborg Eiendom kjøper kvartalet Nygaardsgata 28-30

Fredriksborg Eiendom kjøper eiendommen Nygaardsgata 28-30 i Fredrikstad sentrum. Selger er Fredrikstad og Omegn Boligbyggerlag (FOBBL). Kjøpet er et ledd i Fredriksborg Eiendoms strategi om å vokse gjennom oppkjøp av attraktiv eiendom i Østfold. For FOBBL er det hyggelig at det er en lokal aktør som kjøper kvartalet, sier styreleder i FOBBL Gunnar Umbach Hansen.


Horwath flytter inn i nye lokaler

Horwath revisjon flytter inn i Fredriksborg Eiendoms moderne nybygg på Stabburveien 1A. Det er fortsatt ledig plass i byggets første etasje, så ta kontakt med oss dersom din bedrift ønsker nye og moderne lokaler med høy eksponering.


Fredriksborg støtter Østfold Røde Kors

Ansvarlighet overfor miljø og samfunn er en del av verdigrunnlaget til Fredriksborg. Vi tilstreber oss å ta samfunnsansvar, og som eiendomsaktør i Østfold ønsker vi spesielt å støtte prosjekter i lokalmiljøet. Derfor støtter vi Østfold Røde Kors sitt prosjekt; Ferie for alle.


Fredriksborg utvider staben

Som følge av vekst i eiendomsmassen vår det siste året utvider Fredriksborg Eiendom driftsstaben med en ekstra vaktmester. Utvidelsen vil sikre alle våre leietakere fortsatt tett oppfølging i hverdagen, og på den måten bidra til gode leieforhold der leietaker fullt og helt kan konsentrere om egen virksomhet.